گزارش اخبار نامعتبر

مسئولان نقاط ضعف کشور را برای افکار عمومی بازگو کنند

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
