گزارش اخبار نامعتبر

مردم ایران فریب ظاهرسازی های دشمن را نمی خورند

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
