گزارش اخبار نامعتبر

حمله پلیس سودان به معترضان در خارطوم

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
