گزارش اخبار نامعتبر

ملت ایران به هیچ کشوری باج نمی دهد/ قضات از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس استفاده حداکثری کنند

لطفا موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
پس از بررسی حداکثر 24 ساعت بعد خبر حذف خواهد شد.
